Neteja d'oficines

La neteja d’oficines és un servei essencial per a les empreses, complementant la ja coneguda neteja de la llar. Aquest augment en la demanda es deu a diversos factors, com ara trasllats de mobiliari o reformes, que requereixen una neteja profunda i especialitzada.

A Activitats i Serveis fem servir productes i equips adequats per garantir una neteja de màxima qualitat, eficient i que no interfereix en la rutina diària de les empreses. El nostre procés comença amb una anàlisi detallada del material de les superfícies i les característiques del mobiliari per seleccionar els mètodes de neteja i conservació més adequats.

Serveis de neteja professional d’oficines

El servei de neteja d’oficines i despatxos inclou diversos aspectes clau:

  1. Neteja de paviments: Atès que són les superfícies de més envergadura, el seu manteniment és vital per conservar la imatge corporativa. Depenent del tipus de paviment (moquetes, terratzo, marbre, granit, parquet, etc.), emprem tècniques específiques com escombrat, fregat, aspirat i ús de mopa microfibra, sempre amb productes adequats per no danyar les superfícies.
  2. Equips d’ofimàtica i electrònics: La higiene de telèfons, ordinadors i equips d’ofimàtica és fonamental a causa del seu ús diari i les possibles acumulacions de pols i microorganismes. Utilitzem tècniques de desinfecció i neteja acurades per preservar aquests dispositius.
  3. Neteja de vidres: Realitzem la neteja interior i exterior dels vidres, eliminant pols i empremtes, la qual cosa millora l’estètica i maximitza la llum natural.
  4. Neteja de neteja: Inclou la desinfecció i el sanejament, a més de la reposició de productes bàsics i, opcionalment, l’aplicació d’ambientadors.
  5. Neteja d’objectes: Això inclou des del buidatge i la neteja de papereres fins a l’aixecament i la neteja d’objectes lleugers en mobles i prestatgeries.

Per mantenir la qualitat i perllongar la vida útil dels espais de treball, és crucial establir un programa de manteniment regular. Aquest inclou la recollida de residus, rentat segons el tipus de superfície, escombrar i fregar, treure la pols al mobiliari, neteja de lavabos, buidatge de papereres i neteja d’objectes i equips.

En conclusió, la neteja d’oficines i despatxos no és només una qüestió d’higiene i salut, sinó també una inversió en la imatge i l’ambient de treball d’una empresa. A Activitats i Serveis ens comprometem a oferir un servei integral de neteja que conservi i protegeixi les instal·lacions i equips dels nostres clients. Amb un enfocament personalitzat i mètodes adaptats a cada tipus de superfície i material, garantim resultats de qualitat, contribuint a un entorn de treball més agradable, segur i productiu per a tothom.